YOMEDIA
NONE

Bài tập 16.6 trang 45 SBT Vật lý 8

Bài tập 16.6 trang 45 SBT Vật lý 8

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Động năng là cơ năng của vật có được do đang chuyển động

B. Vật có động năng có khả năng sinh động.

C. Động năng của vật không tháy đổi khi vật chuyển động đều.

D. Động năng của vật chỉ phụ thuộc vận tốc, không phụ thuộc khối lượng của vật. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn D

Vì động năng của vật phụ thuộc vào vận tốc và khối lượng của vật.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.6 trang 45 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON