YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C3 trang 52 SGK Vật lý 8

Giải bài C3 tr 52 sách GK Lý lớp 8

Từ kết quả của C2, hãy tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của két luận sau: Anh ...(1).. làm việc khỏe hơn, vì ..(2)...
 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Theo phương án c).

Nếu để thực hiện cùng một công là 1Jun thì 

An phải mất một khoảng thời gian là t1 = =   0,078s

Dũng phải mất một khoảng thời gian là: t2 =  = 0,0625s.

So sánh ta thấy t2< t1. Vậy Dũng làm việc khỏe hơn.

(1) Dũng.

(2)  để thực hiện cùng một công là 1J thì Dũng mất thời gian ít hơn.

Thời gian kéo của An là 50s, thời gian kéo của Dũng là 60s. nếu xét trong cùng một thời gian là 1s thì

An thực hiện được 1 công là A1 =  =  12, 8J

Dũng thực hiện được 1 công là : A2 =  = 16J

So sánh A2 và A1 ( A2 > A1 ). Vậy Dũng thực hiện công lớn hơn.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C3 trang 52 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON