YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C4 trang 53 SGK Vật lý 8

Giải bài C4 tr 53 sách GK Lý lớp 8

Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

 Công suất của An là:     \(P_1\) = \(\frac{A_{1}}{t_{1}}=\frac{640}{50}\) =  12, 8W

 Công  suất của Dũng là:   \(P_2\) = \(\frac{A_{2}}{t_{2}}=\frac{960}{60}\) = 16W

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C4 trang 53 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON