RANDOM
VIDEO

Bài tập C4 trang 53 SGK Vật lý 8

Giải bài C4 tr 53 sách GK Lý lớp 8

Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

 Công suất của An là:     \(P_1\) = \(\frac{A_{1}}{t_{1}}=\frac{640}{50}\) =  12, 8W

 Công  suất của Dũng là:   \(P_2\) = \(\frac{A_{2}}{t_{2}}=\frac{960}{60}\) = 16W

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C4 trang 53 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)