ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập C1 trang 52 SGK Vật lý 8

Giải bài C1 tr 52 sách GK Lý lớp 8

Tính công thực hiện được của anh An và anh Dũng.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Công của anh An thực hiện: \(A_1 = 10. 16. 4 = 640 J.\)

Công của anh Dũng thực hiện: \(A_2 = 15. 16. 4 = 960 J.\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C1 trang 52 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1