YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.11 trang 10 SBT Vật lý 8

Bài tập 3.11 trang 10 SBT Vật lý 8

Vòng chạy quanh sân trường dài 400m. Hai học sinh chạy thi cùng xuất phát từ một điểm. Biết vận tốc của các em lần lượt là v1 = 4,8 m/s và v2 = 4 m/s. Tính thời gian ngắn nhất để hai em gặp nhau trên đường chạy. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tóm tắt

Vòng chạy có chu vi Cchu vi = 400m.

v1 = 4,8m/s; v2 = 4m/s.

Vì em thứ nhất chạy nhanh hơn em thứ hai nên trong một giây em thứ nhất vượt xa em thứ hai một đoạn đường là v1 – v2 = 0,8m.

Em thứ nhất muốn gặp em thứ hai trong khoảng thời gian ngắn nhất thì em thứ nhất phải vượt em thứ hai đúng 1 vòng sân.

Vậy thời gian ngắn nhất đê hai em gặp nhau trên đường chạy:

\(t = \frac{{400}}{{0,8}} = 500{\rm{s}} = 8ph20s\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.11 trang 10 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF