Trắc nghiệm Bài 1 Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng - Vật lý 7

Bài tập trắc nghiệm Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng về Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng - Vật lý 7 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật
  • B. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật
  • C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta
  • D. Vì vật được chiếu sáng
  • A. Ngọn nến đang cháy                   
  • B. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng
  • C. Mặt trời                     
  • D. Đèn ống đang sáng 
  • A. Gương đó không phải là nguồn sáng
  • B. Gương đó chính là một nguồn sáng
  • C. Gương đó vừa là nguồn sáng vừa là vật sáng
  • D. Gương đó không phải là vật sáng
  • A. Khi ta mở mắt
  • B. Khi có ánh sáng đi ngang qua mắt ta
  • C. Khi có ánh sáng lọt vào mắt ta
  • D. Khi đặt một nguồn sáng trước mắt
  • A. Bản thân bông hoa có màu đỏ
  • B. Bông hoa là một vật sáng
  • C. Bông hoa là một nguồn sáng
  • D. Có ánh sáng đỏ từ bông hoa truyền đến mắt ta
 • Câu 6:

  Ban ngày trời nắng, dùng một gương phẳng hứng ánh sáng Mặt Trời rồi xoay gương chiếu ánh nắng qua cửa sổ vào trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không? Tại sao? 

  • A. Là nguồn sáng vì có ánh sáng từ gương chiếu vào phòng
  • B. Là nguồn sáng vì gương hắt ánh sáng Mặt Trời chiếu vào phòng.
  • C. Không phải là nguồn sáng vì gương chi chiếu ánh sáng theo một hướng
  • D. Không phải là nguồn sáng vì gương không tự phát ra ánh sáng
 • Câu 7:

  Trường hợp nào dưới đây ta không nhận biết được một miếng bìa màu đen? 

  • A.  Dán miếng bìa đen lên một tờ giấy xanh rồi đặt dưới ánh đèn điện
  • B. Dán miếng bìa đen lên trên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng
  • C. Đặt miếng bìa đen trước một ngọn nến đang cháy
  • D. Đặt miếng bìa đen ngoài trời nắng.
 • Câu 8:

  Vật nào dưới đây không phải là vật sáng? 

  • A. Ngọn nến đang cháy
  • B. Mảnh giấy trắng đặt dưới ánh nắng Mặt Trời
  • C. Mảnh giấy đen đặt dưới ánh nắng Mặt Trời
  • D. Mặt Trời
 • Câu 9:

  Trường hợp nào dưới đây ta nhận biết được một miếng bìa màu đen? 

  • A. Dán miếng bìa đen lên trên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối
  • B. Dán miếng bìa đen lên trên một cái bảng đen rồi đặt dưới ngọn đèn điện đang sáng
  • C. Dán miếng bìa đen lên trên một tờ giấy màu xanh đặt ngoài trời lúc ban ngày.
  • D. Đặt miếng bìa màu đen lên bàn trong phòng tối.
 • Câu 10:

  Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng? 

  • A. Mặt Trời 
  • B. Ngọn nến đang cháy
  • C. Con đom đóm lập lòe
  • D. Mặt trăng

Được đề xuất cho bạn