AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng? 

  • A. Mặt Trời 
  • B. Ngọn nến đang cháy
  • C. Con đom đóm lập lòe
  • D. Mặt trăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mặt trăng không phải là nguồn sáng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>