AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vật nào dưới đây không phải là vật sáng? 

  • A. Ngọn nến đang cháy
  • B. Mảnh giấy trắng đặt dưới ánh nắng Mặt Trời
  • C. Mảnh giấy đen đặt dưới ánh nắng Mặt Trời
  • D. Mặt Trời

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mảnh giấy đen đặt dưới ánh nắng Mặt Trời không phải là vật sáng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>