YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài tập C1, C2, C3 Bài 26 trang 72 SGK Vật lý 7

Giải Giải bài C1, C2, C3 Bài 26 tr 72 sách GK Lý lớp 7

Quan sát thí nghiệm về hiệu điện thế khi bóng đèn chưa được mắc vào mạch điện và khi bóng đèn đã được mắc vào mạch điện .

                       

C1: Quan sát số chỉ của vôn kế. Nêu nhận xét về hiệu điện thế giữa hai dầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.

C2: Đọc và ghi số chỉ của ampe kế, của vôn kế lần lượt thì ngắt và đóng công tắc .

C3: Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 trên đây, hãy viết đầy đủ các câu sau:

  • Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì…dòng điện chạy qua bóng đèn

  • Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng… thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng….

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C1, C2, C3

Hướng dẫn giải bài tập C1:

  • Vôn kế luôn chỉ số 0 khi bóng đèn chưa mắc vào mạch điện.

Hướng dẫn giải bài tập C2:

  • Kết quả: 

    • Mạch hở:    \(U_0=0; I_0=0\)

    • Mạch kín:   \(U_1=1,5V; I_1=0,02A\)

                          \(U_2=3,0V; I_1=0,02A\)

Hướng dẫn giải bài tập C3:

  • Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn.

  • Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn  càng  lớn (nhỏ) thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn (nhỏ).

 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C1, C2, C3 Bài 26 trang 72 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF