ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.4 trang 42 SBT Vật lý 7

Bài tập 19.4 trang 42 SBT Vật lý 7

Dòng điện là gì ?

   A. Dòng chất lỏng dịch chuyển có hướng.

   B. Là dòng các nguyên tử dịch chuyển có hướng.

   C. Là dòng cá hạt nhân trong các chất dịch chuyển có hướng.

   D. Là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án D

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.4 trang 42 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1