YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.3 trang 41 SBT Vật lý 7

Bài tập 19.3 trang 41 SBT Vật lý 7

Hình 19.1a mô tả một mạch điện và hình 19.1b mô tả một mạch nước.

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   a. Hãy ghi sự tương tự vào chỗ trống trong các câu sau đây :

   - Nguồn điện tương tự như ...

   - Ống nước dẫn tương tự như ...

   - Công tắc điện tương tự như ...

   - Bánh xe nước tương tự như ...

   - Dòng điện tương tự như ...

   - Dòng nước là do nước dịch chuyển còn dòng điện là do ...

   b. Hãy ghi sự khác nhau vào chỗ trống trong các câu sau :

   Ống nước bị hở hay bị thủng thì nước chảy ra ngoài, còn mạch điện bị hở thì ... 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

   a. Sự tương tự :

   - Nguồn điện tương tự như máy bơm nước.

   - Ống nước dẫn tương tự như dây dẫn điện.

   - Công tắc điện tương tự như van nước.

   - Bánh xe nước tương tự như quạt điện.

   - Dòng điện tương tự như dòng nước.

   - Dòng nước là do nước dịch chuyển còn dòng điện là do các điện tích dịch chuyển.

   b. Sự khác nhau :

   Ống nước bị hở hay bị thủng thì nước chảy ra ngoài, còn mạch điện bị hở thì không có dòng điện ( không có dòng các điện tích dịch chuyển có hướng).

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.3 trang 41 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF