ON
YOMEDIA

Yen Nguyen's Profile

 Yen Nguyen

Yen Nguyen

01/01/1970

Số câu hỏi 10
Số câu trả lời 20
Điểm 16
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (24)

  • Yen Nguyen: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Yen Nguyen: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Yen Nguyen: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Yen Nguyen: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Yen Nguyen: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Yen Nguyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Yen Nguyen: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Yen Nguyen: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Yen Nguyen: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Yen Nguyen: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1