ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 14.1 trang 32 SBT Vật lý 7

Bài tập 14.1 trang 32 SBT Vật lý 7

Tai ta nghe được tiếng vang khi nào?

   A. Khi âm phát ra đến tai sau âm phản xạ.

   B. Khi âm phát ra đến tai gần như cùng một lúc với âm phản xạ.

   C. Khi âm phát ra đến tai trước âm phản xạ.

   D. Cả 3 trường hợp trên đều nghe thấy tiếng vang. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

 Đáp án C

Tai ta nghe được tiếng vang khi âm phát ra đến tai trước âm phản xạ.

 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.1 trang 32 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1