ON
ADMICRO

Nguyễn Ngọc Duii's Profile

 Nguyễn Ngọc Duii

Nguyễn Ngọc Duii

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 2
Điểm 7
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (3)

  • Nguyễn Ngọc Duii: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Ngọc Duii: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Ngọc Duii: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1