ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 14.11 trang 33 SBT Vật lý 7

Bài tập 14.11 trang 33 SBT Vật lý 7

Những vật nào sau đây hấp thụ âm tốt ?

   A. Thép, gỗ, vải

   B. Bê tông, sắt, bông

   C. Đá, sắt, thép

   D. Vải, nhung, dạ 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

 Đáp án D

Vì những vật mềm, xốp như : vải, nhung, dạ hấp thụ âm tốt.

 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.11 trang 33 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1