ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 10 Lực kế - Phép đo lực .Trọng lượng và khối lượng

Bài tập trắc nghiệm Lực kế về Lực kế - Phép đo lực .Trọng lượng và khối lượng - Vật lý 6 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

  • A. 3,5g
  • B. 35g
  • C. 350g
  • D. 3500g
  • A. 0,08N
  • B. 0,8N
  • C. 8N
  • D. 80N
   
   
  • A. Cân và thước
  • B. Lực kế và thước
  • C. Cân và thước đo độ
  • D. Lực kế và bình chia độ.
  • A. Khối lượng của túi đường chỉ lượng đường chứa trong túi
  • B. Trọng lượng của một người là độ lớn của lực hút của Trái Đất tác dụng lên người đó
  • C. Trọng lượng của một vật tỉ lệ thuận với khối lượng của vật đó
  • D. Khối lượng của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của nó.
  • A. Lực kế là dụng cụ dùng để đo khối lượng
  • B. Cân Rôbécvan là dụng cụ dùng để đo trọng lượng
  • C. Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực, còn cân Rôbécvan là dụng cụ dùng để đo khối lượng.
  • D. Lực kế là dụng cụ để đo cả trọng lượng lẫn khối lượng
 • Câu 6:

  Câu nào dưới đây là đúng:

  • A. Lực kế là dụng cụ để đo cả trọng lượng lẫn khối lượng
  • B. Khi cân hàng hóa đem theo người lên máy bay thì ta quan tâm đến trọng lượng của hàng hóa.
  • C. Khi cân một túi kẹo thì ta quan tâm đến trọng lượng của túi kẹo.
  • D. Khi một xe ôtô tải chạy qua một chiếc cầu yếu, nếu khối lượng của ôtô quá lớn sẽ có thể làm gẫy cầu.
 • Câu 7:

  Tìm số thích hợp để điền vào chỗ trống.

  Một hòn gạch có khối lượng 1600 gam. Một đống gạch có 10000 viên sẽ nặng…………… niu-tơn.

  • A. 80000
  • B. 1600000
  • C. 16000
  • D. 160000
 • Câu 8:

  Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

  Lực đẩy của một lò xo bút bi lên ruột bút vào cỡ………………………..

  • A.  vài phần mười niu-tơn 
  • B. vài niu-tơn
  • C. vài trăm niu-tơn
  • D. vài trăm nghìn niu-tơn
 • Câu 9:

  Khi cân một túi đường bằng một cân đồng hồ:

  • A. Cân chỉ khối lượng của túi đường. 
  • B. Khối lượng của túi đường làm quay kim của cân.
  • C. Trọng lượng của túi đường làm quay kim của cân.
  • D. A và C đúng
 • Câu 10:

  Khi treo một vật khối lượng m1 vào lực kế thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế là ∆l1 = 3cm. Nếu lần lượt treo vào lực kế các vật có khôi lượng m2 = 2m1,  \({m_3} = \frac{1}{3}{m_1}\) thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế sẽ lần lượt là:

  • A. ∆l2 = 1,5cm; ∆l3  = 9cm   
  • B.  ∆l= 6cm; ∆l= 1cm
  • C. ∆l= 2cm; \({\rm{\Delta }}{l_3} = \frac{1}{3}cm\)
  • D. \({\rm{\Delta }}{l_2} = \frac{1}{3}cm\); ∆l3 = 2cm
 • Câu 11:

  Khi ta đem cân một vật là ta muốn biết 

  • A. trọng lượng của vật đó.
  • B. giá trị gần đúng của vật đó
  • C. khối lượng của vật đó.
  • D. so sánh khối lượng của vật đó với khối lượng của các vật khác
 • Câu 12:

  Kết luận nào sai khi nói về trọng lượng của vật? 

  • A. Trọng lượng là cường độ của trọng lực.
  • B.  Trọng lượng của vật tỉ lệ với khối lượng của vật.
  • C. Có thể xác định trọng lượng của vật bằng lực kế.
  • D. Trọng lượng của vật tỉ lệ với thể tích vật.
 • Câu 13:

  Với một cân Rôbecvan và hộp quả cân, phát biểu nào sau đây đúng? 

  • A. ĐCNN của cân là khối lượng của quả cân nhỏ nhất.
  • B. GHĐ của cân là khối lượng lớn nhất ghi trên cân.
  • C.  ĐCNN của cân là khối lượng của quả cân nhỏ nhất.
  • D. ĐCNN của cân là khối lượng của quả cân lớn nhất.
 • Câu 14:

  Đơn vị nào trong các đơn vị sau đây không dùng để đo khối lượng? 

  • A. Kilôgam    
  • B. Gam.      
  • C. Lít.   
  • D. Lạng.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1