AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm số thích hợp để điền vào chỗ trống.

  Một hòn gạch có khối lượng 1600 gam. Một đống gạch có 10000 viên sẽ nặng…………… niu-tơn.

  • A. 80000
  • B. 1600000
  • C. 16000
  • D. 160000

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một hòn gạch có khối lượng 1.600 gam. Một đống gạch có 10.000 viên sẽ nặng 160.000 niu-tơn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>