ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi ta đem cân một vật là ta muốn biết 

  • A. trọng lượng của vật đó.
  • B. giá trị gần đúng của vật đó
  • C. khối lượng của vật đó.
  • D. so sánh khối lượng của vật đó với khối lượng của các vật khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi ta đem cân một vật là ta muốn biết khối lượng của vật đó.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42268

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON