ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi treo một vật khối lượng m1 vào lực kế thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế là ∆l1 = 3cm. Nếu lần lượt treo vào lực kế các vật có khôi lượng m2 = 2m1,  \({m_3} = \frac{1}{3}{m_1}\) thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế sẽ lần lượt là:

  • A. ∆l2 = 1,5cm; ∆l3  = 9cm   
  • B.  ∆l= 6cm; ∆l= 1cm
  • C. ∆l= 2cm; \({\rm{\Delta }}{l_3} = \frac{1}{3}cm\)
  • D. \({\rm{\Delta }}{l_2} = \frac{1}{3}cm\); ∆l3 = 2cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nếu m2­ = 2m1 thì độ dài thêm ra của lò xo là :

  ∆l2 = 2∆l1 = 2.3 = 6cm

  Nếu  \({m_3} = \frac{1}{3}{m_1}\)  thì độ dài thêm ra của lò xo là 

   \({\rm{\Delta }}{l_3} = \frac{1}{3}{\rm{\Delta }}{l_1} = \frac{1}{3}.3 = 1cm\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42266

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON