ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Với một cân Rôbecvan và hộp quả cân, phát biểu nào sau đây đúng? 

  • A. ĐCNN của cân là khối lượng của quả cân nhỏ nhất.
  • B. GHĐ của cân là khối lượng lớn nhất ghi trên cân.
  • C.  ĐCNN của cân là khối lượng của quả cân nhỏ nhất.
  • D. ĐCNN của cân là khối lượng của quả cân lớn nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ĐCNN của cân là khối lượng của quả cân nhỏ nhất.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42271

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON