AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào dưới đây là đúng:

  • A. Lực kế là dụng cụ để đo cả trọng lượng lẫn khối lượng
  • B. Khi cân hàng hóa đem theo người lên máy bay thì ta quan tâm đến trọng lượng của hàng hóa.
  • C. Khi cân một túi kẹo thì ta quan tâm đến trọng lượng của túi kẹo.
  • D. Khi một xe ôtô tải chạy qua một chiếc cầu yếu, nếu khối lượng của ôtô quá lớn sẽ có thể làm gẫy cầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi cân hàng hóa đem theo người lên máy bay thì ta quan tâm đến trọng lượng của hàng hóa.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>