AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

  Lực đẩy của một lò xo bút bi lên ruột bút vào cỡ………………………..

  • A.  vài phần mười niu-tơn 
  • B. vài niu-tơn
  • C. vài trăm niu-tơn
  • D. vài trăm nghìn niu-tơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lực đẩy của một lò xo bút bi lên ruột bút vào cỡ vài phần mười niu-tơn 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>