ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 11 Khối lượng riêng -Trọng lượng riêng

Bài tập trắc nghiệm Khối lượng riêng -Trọng lượng riêng về Khối lượng riêng -Trọng lượng riêng - Vật lý 6 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. \(1440,6{\rm{ }}(kg/{m^3})\)
  • B. \(1240,6{\rm{ }}(kg/{m^3})\)
  • C. \(1740,6{\rm{ }}(kg/{m^3})\)
  • D. \(1300,6{\rm{ }}(kg/{m^3})\)
  • A. \( 0,667{\rm{ }}({m^3})\)
  • B. \( 0,667{\rm{ }}({m^4})\)
  • C. \( 0,778{\rm{ }}({m^3})\)
  • D. \( 0,778{\rm{ }}({m^4})\)
   
   
  • A. 1 lít nước có thể tích lớn hơn 1 lít dầu hỏa
  • B. 1 lít dầu hỏa có khối lượng lớn hơn 1 lít nước
  • C. Khối lượng riêng của dầu hỏa bằng 5/4 khối lượng riêng của dầu hỏa
  • D. Khối lượng riêng của nước bằng 5/4 khối lượng riêng của dầu hỏa.
  • A. Vì trọng lượng của đồng lớn hơn trọng lượng của nhôm
  • B. Vì trọng lượng riêng của đồng lớn hơn trọng lượng riêng của nhôm
  • C. Vì khối lượng riêng của đồng lớn hơn khối lượng riêng của nhôm
  • D. Vì trọng lượng riêng của miếng đồng lớn hơn trọng lượng của miếng nhôm có cùng thể tích.
  • A. \(2700kg\)
  • B. \(2700N\)
  • C. \(2700kg/{m^3}\)
  • D. \(2700N/{m^3}\)
 • Câu 6:

  Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh, ta cần dùng những dụng cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng. 

  • A. Chỉ cần dùng một cái cân
  • B. Chỉ cần dùng một cái lực kế.
  • C. Chỉ cần dùng một cái bình chia độ.
  • D. Cần dùng một cái cân và một cái bình chia độ.
 • Câu 7:

  Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg. Tính trọng lượng của một đống cát 3 m3.

  • A. 60000N
  • B. 30000N
  • C. 45000N
  • D. 50000N
 • Câu 8:

  Mỗi hòn gạch “hai lỗ” có khối lượng 1,6kg. Hòn gạch có thể tích 1200cm3. Mỗi lỗ có thể tích 192cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch.

  • A. 13270N/m3
  • B. 12654N/m3
  • C. 42608N/m3
  • D. 19608N/m3
 • Câu 9:

  1kg kem giặt VISO có thể tích 900cm3. Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước.

  • A. 1240kg/m3
  • B. 1200kg/m3
  • C. 1111,1kg/m3
  • D. 1000kg/m3
 • Câu 10:

  Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3. Vậy, 1kg sắt sẽ có thể tích vào khoảng 

  • A. 12,8cm                    
  • B. 128cm3.    
  • C. 1.280cm3.                 
  • D. 12.800cm3.
 • Câu 11:

  Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3. Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng 

  • A. 1,6N.       
  • B. 16N.           
  • C. 160N.      
  • D. 1600N.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)