AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3. Vậy, 1kg sắt sẽ có thể tích vào khoảng 

  • A. 12,8cm                    
  • B. 128cm3.    
  • C. 1.280cm3.                 
  • D. 12.800cm3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}
  V = \frac{m}{D} = \frac{1}{{7800}}\\
   = 0,000128{m^3} = 128c{m^3}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>