AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mỗi hòn gạch “hai lỗ” có khối lượng 1,6kg. Hòn gạch có thể tích 1200cm3. Mỗi lỗ có thể tích 192cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch.

  • A. 13270N/m3
  • B. 12654N/m3
  • C. 42608N/m3
  • D. 19608N/m3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thể tích phần gạch trong mỗi viên gạch:

  V = 1200 – (2.192) = 816cm3= 0,0816m3

  Khối lượng riêng của gạch:

   \(D = \frac{m}{V} = \frac{{1,6}}{{0,0816}} = 1960,8kg/{m^3}\)

  Trọng lượng riêng của gạch d = 10D = 19608N/m3

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>