YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh, ta cần dùng những dụng cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng. 

  • A. Chỉ cần dùng một cái cân
  • B. Chỉ cần dùng một cái lực kế.
  • C. Chỉ cần dùng một cái bình chia độ.
  • D. Cần dùng một cái cân và một cái bình chia độ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh, ta cẩn dùng những dụng cụ là một cái cân và một cái bình chia độ.

  Cân để đo khối lượng, bình chia độ đo thể tích.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 42275

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON