YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg. Tính trọng lượng của một đống cát 3 m3.

  • A. 60000N
  • B. 30000N
  • C. 45000N
  • D. 50000N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khối lượng riêng của cát là

   \(D = \frac{m}{V} = \frac{{15}}{{0,01}} = 1500kg/{m^3}\)

  Khối lượng: m = D.V = 3.1.500 = 4.500kg

  => Trọng lượng: p = 10m = 45.000N

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>