YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3. Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng 

  • A. 1,6N.       
  • B. 16N.           
  • C. 160N.      
  • D. 1600N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khối lượng của 2 lít dầu ăn là:

  m = D.V= 800. 0,002 = 1,6kg.

  Trọng lượng:

  P = 10m =1,6.10 = 16N

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 42289

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON