ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 5 Khối lượng - Đo khối lượng

Bài tập trắc nghiệm Khối lượng - Đo khối lượng về Khối lượng - Đo khối lượng - Vật lý 6 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có trên 5 người ngồi thì không được đi qua cầu.
  • B. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 5 tấn không được đi qua cầu.
  • C. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 50 tấn không được đi qua cầu.
  • D. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 5 tạ không được đi qua cầu.
  • A. tấn (kí hiệu: t)
  • B. miliam (kí hiệu: mg)
  • C. kílôgam (kí hiệu: kg)
  • D. gam (kí hiệu: g)
   
   
  • A.  khối lượng của một quả cân nhỏ nhất có trong hộp.
  • B.  khối lượng của một quả cân lớn nhất có trong hộp.
  • C. tổng khối lượng các quả cân có trong hộp.
  • D. tổng khối lượng các quả cân lớn nhất có trong hộp.
  • A. khối lượng của quả cân nhỏ nhất có trong hộp.
  • B. khối lượng của quả cân lớn nhất có trong hộp.
  • C. tổng khối lượng các quả cân có trong hộp
  • D. hiệu khối lượng của quả cân lớn nhất và quả cân nhỏ nhất có trong hộp.
  • A. Thước.
  • B. Bình chia độ.
  • C. Cân.
  • D.  Ca đong. 
 • Câu 6:

  Trên một viên thuốc cảm có ghi “Para 500…”. Em hãy tìm hiếu thực tế để xem ờ chỗ để trống phải ghi đơn vị nào dưới đây? 

  • A. mg.       
  • B.  cg.               
  • C.  g.            
  • D. kg.
 • Câu 7:

  Trên vỏ một hộp thịt có ghi 500g. Số liệu đó chỉ 

  • A.  thể tích của cả hộp thịt.
  • B. thể tích của thịt trong hộp.
  • C. khối lượng của cả hộp thịt.
  • D. khối lượng của thịt trong hộp.
 • Câu 8:

  Trên một hộp mứt Tết có ghi 250g. Số đó chỉ:  

  • A. Sức nặng của hộp mứt.
  • B. Thể tích của hộp mứt.
  • C. Khối lượng của hộp mứt.
  • D. Sức nặng và khối lượng của hộp mứt.
 • Câu 9:

  Khối lượng của một chiếc cặp có chứa sách vào cỡ bao nhiêu? 

  • A. Vài gam.             
  • B. Vài trăm gam.
  • C. Vài ki-lô-gam.                
  • D. Vài chục ki-lô-gam.
 • Câu 10:

  Dùng cân Rô-béc-van có đòn cân phụ đế cân một vật. Khi cân thăng bằng thì khối lượng của vật bằng 

  • A. giá trị của số chỉ của kim trên bảng chia độ.
  • B. giá trị của số chỉ của con mã trên đòn cân phụ.
  • C. tổng khối lượng của các quả cân đặt trên đĩa.
  • D. tổng khối lượng của các quả cân đặt trên đĩa cộng với giá trị khối lượng ứng với số chỉ của con mã.
 • Câu 11:

  Trên vỏ các chai nước giải khát có ghi các số liệu (ví dụ 500ml). Số liệu đó chỉ 

  • A.  thế tích của cả chai nước.      
  • B. thể tích của nước trong chai,
  • C. khối lượng của cả chai nước.
  • D. khối lượng của nước trong chai.
 

 

YOMEDIA
1=>1