AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khối lượng của một chiếc cặp có chứa sách vào cỡ bao nhiêu? 

  • A. Vài gam.             
  • B. Vài trăm gam.
  • C. Vài ki-lô-gam.                
  • D. Vài chục ki-lô-gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khối lượng của một chiếc cặp có chứa sách vào cỡ vài ki-lô-gam.    

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>