AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên vỏ một hộp thịt có ghi 500g. Số liệu đó chỉ 

  • A.  thể tích của cả hộp thịt.
  • B. thể tích của thịt trong hộp.
  • C. khối lượng của cả hộp thịt.
  • D. khối lượng của thịt trong hộp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trên vỏ một hộp thịt có ghi 500g chỉ khối lượng của thịt trong hộp.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>