AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên một viên thuốc cảm có ghi “Para 500…”. Em hãy tìm hiếu thực tế để xem ờ chỗ để trống phải ghi đơn vị nào dưới đây? 

  • A. mg.       
  • B.  cg.               
  • C.  g.            
  • D. kg.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trên một viên thuốc cảm có ghi “Para 500mg. Đơn vị ở đây là miligam.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>