AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên một hộp mứt Tết có ghi 250g. Số đó chỉ:  

  • A. Sức nặng của hộp mứt.
  • B. Thể tích của hộp mứt.
  • C. Khối lượng của hộp mứt.
  • D. Sức nặng và khối lượng của hộp mứt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trên một hộp mứt Tết có ghi 250g chỉ khối lượng của hộp mứt.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA