ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông trên có ghi 5T như hình vẽ. Số 5T có ý nghĩa gì?

  • A. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có trên 5 người ngồi thì không được đi qua cầu.
  • B. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 5 tấn không được đi qua cầu.
  • C. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 50 tấn không được đi qua cầu.
  • D. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 5 tạ không được đi qua cầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 5 tấn không được đi qua cầu.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7479

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON