SIEU NHÂN's Profile

SIEU NHÂN

SIEU NHÂN

25/05/2007

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 28
Điểm 101
Kết bạn

Bạn bè (4)

Hoạt động gần đây (48)

Điểm thưởng gần đây (45)

  • SIEU NHÂN: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • SIEU NHÂN: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • SIEU NHÂN: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • SIEU NHÂN: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • SIEU NHÂN: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • SIEU NHÂN: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • SIEU NHÂN: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • SIEU NHÂN: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • SIEU NHÂN: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • SIEU NHÂN: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng