YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C4 trang 37 SGK Vật lý 6

Giải bài C4 tr 37 sách GK Lý lớp 6

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống:

\(d=\frac{P}{V}\)

Trong đó:
+ d là (1) ......

+ P là (2) ......

+ V là (3) ......

- Trọng lượng (N)

- Thể tích (m3)

- Trọng lượng riêng (N/m3)

 

ANYMIND360

Gợi ý trả lời Bài tập C4

(1) – Trọng lượng riêng (N/m3)

(2) – Trọng lượng (N);

(3) – Thể tích ( m3).

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C4 trang 37 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON