YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11.3 trang 38 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.3 trang 38 SBT Vật lý 6

Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg.

a) Tính thể tích của 1 tấn cát

b) Tính trọng lượng của một đống cát 3 m3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đề đã cho: V1 =10l=10 dm3= 0,01m3; m1=15kg

a) m = 1tấn = 1000kg ⇒ V = ?

b) V = 3m3 ⇒ m =?

Khối lượng riêng của cát là :

\(D = \frac{m}{V} = \frac{{15}}{{0,01}} = 1500kg/{m^3}\)

a) Thể tích 1 tấn cát :

\(V = \frac{m}{D} = \frac{{1000}}{{1500}} = 0,667{m^3}\)

b) Tính trọng lượng của một đống cát 3m3.

Khối lượng: m = D.v = 1.500 x 3 = 4.500kg

⇒ Trọng lượng: p = 10m = 45.000N

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.3 trang 38 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF