YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C5 trang 38 SGK Vật lý 6

Giải bài C5 tr 38 sách GK Lý lớp 6

Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của một chất làm quả cân:

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C5

Dụng cụ đo gồm:

- Một quả cân 200g mà ta cần đo trọng lượng riêng của chất làm nó, có một sợi chỉ buộc vào quả cân.

- Một bình chia độ có GHĐ 250 cm3,  miệng rộng để có thể cho lọt quả cân vào trong bình. Bình chứa khoảng 100 cm3 nước.

Một lực kế có GHD ít nhất 2,5 N.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C5 trang 38 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON