ON
YOMEDIA

Lê Thanh Thảo's Profile

Lê Thanh Thảo

Lê Thanh Thảo

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 1
Điểm 43
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (29)

  • Lê Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Lê Thanh Thảo: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Lê Thanh Thảo: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 40 Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản) (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Thanh Thảo: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 38 Thực hành Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama) (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Thanh Thảo: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 38 Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh) (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Thanh Thảo: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 11 Tiếng Anh lớp 10 phần Language Focus - National Parks) (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Thanh Thảo: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 37 Một số vac xin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi) (+3đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Thanh Thảo: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 11 Tiếng Anh lớp 10 phần Vocabulary - National Parks) (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Thanh Thảo: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 12 Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình) (+3đ) Cách đây 11 tháng
  • Lê Thanh Thảo: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 33 Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi) (+3đ) Cách đây 11 tháng

 

1=>1