ON
YOMEDIA

Dao Bich's Profile

 Dao Bich

Dao Bich

01/01/1970

Số câu hỏi 4
Số câu trả lời 4
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (7)

  • Dao Bich: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Dao Bich: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Dao Bich: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Dao Bich: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Dao Bich: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Dao Bich: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Dao Bich: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1