ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 14.8 trang 46 SBT Vật lý 6

Bài tập 14.8 trang 46 SBT Vật lý 6

Để giảm độ lớn của lực kéo một vật nặng lên sàn ô tô tải bằng mặt phẳng nghiêng người ta có thể

A. tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng

B. giảm độ dài của mặt phẳng nghiêng

C. tăng độ cao của mặt phẳng nghiêng

D. giảm độ cao của mặt phẳng nghiêng 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn A

Để giảm độ lớn lực kéo thì ta cần giảm độ nghiêng của mặt phẳng, khi tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng sẽ làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nên sử dụng ít lực hơn.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.8 trang 46 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1