ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 14.6 trang 45 SBT Vật lý 6

Bài tập 14.6 trang 45 SBT Vật lý 6

Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng ?

A. cái kéo

B.cầu thang gác

C.mái nhà

D. cái kìm .

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn B

Cầu tháng gác có một độ nghiêng nhất định, giúp con người có thể đi lại được nên nó là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.6 trang 45 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1