ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 14.12 trang 47 SBT Vật lý 6

Bài tập 14.12 trang 47 SBT Vật lý 6

Cầu thang đi bộ nối một tầng lên tầng kế tiếp thường được xây như trong hình 14.3, không xây như trong hình 14.2 là để

A. làm cho kết cấu của căn nhà vững hơn

B. làm cho căn nhà trở nên đẹp hơn

C. làm giảm độ nghiêng (độ dốc) của cầu thang để tăng lực nâng cơ thể từ bậc thang này lên bậc thang kế tiếp

D. làm giảm độ nghiêng của cầu thang để giảm lực nâng cơ thể từ bậc thang này lên bậc thang kế tiếp

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D

Để tăng chiều dài vì vậy làm giảm độ nghiêng của cầu thang để giảm lực nâng cơ thể từ bậc thang này lên bậc thang kế tiếp.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.12 trang 47 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1