ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 14.14 trang 47 SBT Vật lý 6

Bài tập 14.14 trang 47 SBT Vật lý 6

Hình 14.5 vẽ hai vật: vật A, khối lượng mA và vật B, khối lượng mB, nằm trên hai mặt phẳng nghiêng và được nối với nhau bằng một sợi dây vắt qua một ròng rọc. Nếu gọi độ dài và độ cao của mặt phẳng nghiêng có vật A làlvà hA, của mặt phẳng nghiêng có vật B là lvà hB. Khi hai vật đang nằm yên thì:

A. mA >  mB vì  lA >  lB

B. mA <  mB vì  lA <  lB

C. mA <  mB vì  lA >  lB

D. mA =  mB vì  hA =  h

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn A.

Vì hai vật đang nằm yên ta thấy lA >  lB nên mA >  mB

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.14 trang 47 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1