ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 14 Mặt phẳng nghiêng

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 14 về Mặt phẳng nghiêng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
  • B. Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng
  • C. Vừa giảm chiều cao, vừa tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.
  • D. cả 3 phương án trên
  • A. Tăng độ dài mặt phẳng nghiêng.
  • B. Giảm độ dài mặt phẳng nghiêng.
  • C. Giảm độ cao kê mặt phẳng nghiêng.
  • D. Tăng độ dài mặt phẳng nghiêng và đồng thời giảm độ cao kê mặt phẳng nghiêng.
   
   
  • A.  càng giảm.
  • B.  càng tăng
  • C. không thay đổi
  • D. tất cả đều đúng
  • A. tăng
  • B. thay đổi hướng
  • C. giảm
  • D. lệch đi
  • A. xấp xỉ hơn trọng lượng của vật
  • B. đúng bằng hơn trọng lượng của vật
  • C.  nhỏ hơn trọng lượng của vật
  • D. lớn hơn trọng lượng của vật
 • Câu 6:

  Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng? 

  • A. Cái kéo.        
  • B. Cầu thang gác.
  • C. Mái nhà.            
  • D. Cái kìm.
 • Câu 7:

   Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật nặng lên cao, có thể 

  • A. làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật.
  • B.  làm giảm trọng lượng của vật.
  • C. kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.
  • D. kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật.
 • Câu 8:

  Biết độ dài của mặt phẳng nghiêng lớn hơn độ cao bao nhiêu lần thì lực dùng để kéo vật lên cao có thể nhỏ hơn trọng lượng của vật bấy nhiêu lần. Muốn kéo một vật nặng 2000N lên cao 1,2m với lực kéo 500N thì phải dùng mặt phẳng nghiêng có độ dài l bằng bao nhiêu? 

  • A. l > 4,8m.    
  • B. l < 4,8m    
  • C. l = 4m.       
  • D. l= 2,4m.
 • Câu 9:

  Sàn nhà cao hơn mặt đường 50cm. Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà, người ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng có độ dài l và độ cao h nào sau đây? 

  • A.  l < 50cm; h = 50cm. 
  • B. l = 50cm; h = 50cm.
  • C. l > 50cm; h < 50cm.      
  • D. l > 50cm; h = 50cm.
 • Câu 10:

  Để đưa các thùng đựng dầu lên xe tải, một người đã lần lượt dùng bốn tấm ván làm mặt phẳng nghiêng. Biết với bốn tấm ván này người đó đã đẩy thùng dầu đi lên với các lực lần lượt là: F1 = 1000N; F2 = 200N; F3 = 500N; F4 = 1200N. Hỏi tấm ván nào dài nhất? 

  • A. Tấm ván 1        
  • B. Tấm ván 2.
  • C. Tấm ván 3.        
  • D. Tấm ván 4.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1