ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Năng lượng liên kết của hạt nhân và Phản ứng hạt nhân - Vật lý 12

Nếu các em có những khó khăn nào về bài giảng Vật lý 12 Bài 36 Năng lượng liên kết của hạt nhân và Phản ứng hạt nhân các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp ở đây nhé. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Vật lý HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Chúc các em học sinh có nền tảng kiến thức Vật lí thật tốt để chuẩn bị cho kì thi THPTQG  nhé.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (324 câu):

 • Nguyễn Thị Thanh Cách đây 3 năm

   \(_{11}^{24}Na\) là chất phóng xạ với chu kỳ bán rã 15 giờ. Ban đầu có một lượng \(_{11}^{24}Na\) thì sau một khoảng thời gian bao nhiêu lượng chất phóng xạ trên bị phân rã 75 % ?

  A.7h30'.

  B.15h00'.

  C.22h30'.

  D.30h00'.

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Sơn Ca Cách đây 3 năm

  Đồng vị \(_{27}^{60}Co\) là chất phóng xạ với chu kỳ bán rã T = 5,33 năm, ban đầu một lượng Co có khối lượng m0. Sau một năm lượng Co trên bị phân rã bao nhiêu phần trăm ?

  A.12,2 %.

  B.27,8 %.

  C.30,2 %.

  D.42,7 %.

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Nga Cách đây 3 năm

  Gọi \(\tau\) là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian \(2\tau\) số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu ?

  A.25,25 %.

  B.93,75 %.

  C.6,25 %.

  D.13,5 %.

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai Cách đây 3 năm

  Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N0 hạt nhân. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời gian 4T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

  A.\(\frac{1}{16}N_0.\)

  B.\(\frac{1}{8}N_0.\)

  C.\(\frac{1}{4}N_0.\)

  D.\(\frac{15}{16}N_0.\)

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Trang Cách đây 3 năm

  Momen động lượng của một vật rắn quay quanh một trục cố định sẽ: (giải thích) ok

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • May May Cách đây 3 năm

  Chất phóng xạ U-238 sau một loạt phóng xạ thì biến thành Pb-206. Chu kì bán rã của sự biến đổi tổng hợp này là 4,6.10^9 năm.Giả sử ban đầu một loại đá chỉ chứa U ko chứa Pb.Nếu hiện nay tỉ lệ khối lượng của U và Pb trong đá là mU/ mPb=37 thì tuổi của đá là bao nhiêu 

  28/02/2019 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 3 năm

  Khối lượng ban đầu của đồng vị phóng xạ natri \(_{11}^{23}Na\) là 0,23 mg, chu kì bán rã của natri là T = 62 s. Độ phóng xạ ban đầu bằng

  A.6,7.1014 Bq.

  B.6,7.1015 Bq.

  C.6,7.1016 Bq.

  D.6,7.1017 Bq.

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca Cách đây 3 năm

  Chất phóng xạ pôlôni phát ra tia α và biến đổi thành chì . Cho chu kì bán rã của là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là \(\frac{1}{3}\). Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là

  A.\(\frac{1}{15}.\)

  B.\(\frac{1}{16}.\)

  C.\(\frac{1}{9}.\)

  D.\(\frac{1}{25}.\)

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trieu Tien Cách đây 3 năm

  Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20 % hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn 5 % so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là

  A.50 s.

  B.25 s.

  C.400 s.

  D.200 s.

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư Cách đây 3 năm

  Chu kì bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là 20 phút và 40 phút. Ban đầu hai khối chất A và B có số lượng hạt nhân như nhau. Sau 80 phút tỉ số các hạt nhân A và B còn lại là

  A.1:6.

  B.4:1.

  C.1:4.

  D.1:1.

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh dương Cách đây 3 năm

  Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kì bán rã T. Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

  A.\(\frac{N_0}{2}.\)

  B.\(\frac{N_0}{\sqrt{2}}.\)

  C.\(\frac{N_0}{4}.\)

  D.\(N_0\sqrt{2}.\)

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Co Nan Cách đây 3 năm

  Một hỗn hợp phóng xạ có hai chất phóng xạ X và Y. Biết chu kỳ bán ra của X và Y lần lượt là T1 = 1h và T2 = 2h và lúc đầu số hạt nhân X bằng só hạt nhân Y.Tìm thời gian để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một nữa số hạt ban đầu. ĐS 1,39h

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu Cách đây 3 năm

  Gọi t là khoảng thời gian để số hạt nhân của một lượng chất phóng xạ giảm đi e lần (e là cơ số của loga tự nhiên lne = 1). Sau khoảng thời gian 0,51t, chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm lượng ban đầu? ĐS 60%

  28/02/2019 |    9 Trả lời

  Theo dõi (0)
  9
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 3 năm

  Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất , có chu kì bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y . Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và X là k . Tai thời điểm t2=t1+3T thì tỉ lệ đó là :

  28/02/2019 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Dong Cách đây 3 năm

   

  Urani 238 có chu kì bán rã là 4,5.10. Khi phóng xạ \(\alpha\), urani biến thành thôri  234 . Khối lượng thôri tạo thành trong 23,8 g urani sau 9.109 năm là bao nhiêu ??

   

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn mai Thơ Cách đây 3 năm

  Lực hạt nhân là lực nào sau đây?

  07/05/2018 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach hao Cách đây 4 năm

  Ngày nay có thể thực hiện được mơ ước của các nhà giả kim thuật là biến thuỷ ngân thành vàng bằng cách nào? Tại sao người ta không dùng phổ biến cách này trong thực tế?

  22/03/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 4 năm

  Giúp với ạhhh

  Cho khối lượng của hạt nhân nguyên tử Ô-xi \(_{8}^{16}\textrm{0}\); sắt \(_{26}^{56}\textrm{Fe}\) và bạc \(_{47}^{107}\textrm{Ag}\) lần lượt là 15,9949u; 55,9349u và 106,9041u. Thứ tự bền vững tăng dần của các hạt nhân trên là 

  23/09/2017 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thanh Cách đây 4 năm

  Cho khối lượng của hạt nhân \(_{47}^{107}\textrm{Ag}\)  là 106,8783u; của nơtron là 1,0087u; của prôtôn là 1,0073u. Độ hụt khối của hạt nhân \(_{47}^{107}\textrm{Ag}\) là

  12/09/2017 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Viết Khánh Cách đây 4 năm

  PLEASE HELP ME !!!

  Biết khối lượng nguyên tử đồng vị \(^4He\) là 4,0026u. Xác định tần số tối thiểu của phôtôn \(\gamma\) để thực hiện phản ứng \(\gamma + ^{12}C \rightarrow 3^4He\). Bỏ qua năng lượng liên kết giữa các êlectron và các hạt nhân. 

  06/09/2017 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 5 năm

  Em chào các anh, các chị ạ. Anh/chị vui lòng giải đáp bài tập này giùm em với ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ.

  Cho khối lượng nguyên tử của đồng vị cacbon \(_6^{13}C\) ; êlectron; prôtôn và nơtron lần lượt là 12112,490 MeV/c2 ; 0,511 MeV/c2; 938,256 MeV/c2 và 939,550 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân \(_6^{13}C\) bằng

  A. 93,896 MeV

  B. 96,962 MeV

  C. 100,028 MeV

  D. 103,594 MeV

  20/03/2017 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai Cách đây 5 năm

  Hi mọi người. Bài tập này cho quá trời đất các khối lượng thì phải làm như thế nào ạ? Mọi người giúp đỡ em nhé! Em cảm ơn ạ.

  Cho các khối lượng của prôton, nơtron, hạt nhân hêli \(_{2}^{4}\textrm{He}\) lần lượt là 1,00730 u; 1,00870 u; 4,0015 u; 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng tối thiểu để phá vỡ hạt Hêli này bằng

  A. 28,3955 MeV 

  B. 31,0056 MeV 

  C. 18,4563 MeV

  D. 16,2279 MeV 

  19/03/2017 |    8 Trả lời

  Theo dõi (0)
  8
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo Cách đây 5 năm

  Em chào mọi người ạ, mọi người cho em hỏi phải xác định năng lượng tỏa ra sau mỗi phản ứng hạt nhân như thế nào đây. Em chưa rành dạng bài này lắm , mọi người giúp em giải câu này luôn nhé!

  Cho phản ứng hạt nhân
  \(_{1}^{3}\textrm{H}+_{1}^{2}\textrm{H}\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He}+n+17MeV\)
  Biết NA= 6,023.1023 (nguyên tử/mol), năng lượng toả ra khi 0,5 gam khí heli được tạo thành:

  A. 2,12.1011J

  B. 2,12.1010

  C. 1,325.1017eV

  D. 1,325.1020 eV

  20/03/2017 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Trung Phuong Cách đây 5 năm

  Bạn nào giải giúp mình câu trắc nghiệm này với, thấy đáp án đúng là C nhưng mình giải mãi không ra.

  Hạt \(\alpha\) có động năng \(K_{\alpha }\), bắn vào hạt \(_{7}^{14}\textrm{N}\) đang đứng yên, sau phản ứng có hạt p. Cho mHe = 4,0015u; mN = 13,9992u; mp = 1,0073u; mX = 16,9947u; \(1u=931\frac{MeV}{c^{2}}\). Động năng tối thiểu của hạt \(\alpha\) để phản ứng xảy ra 

  A. 2,21 MeV

  B. 3,75 MeV 

  C. 1,21 MeV 

  D. 4 MeV 

  19/03/2017 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)