YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

  • A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.
  • B. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng.
  • C. Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.
  • D. Các đường sức từ là những đường cong kín.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11653

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON