YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

  • A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.
  • B. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng.
  • C. Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.
  • D. Các đường sức từ là những đường cong kín.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng.
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 11653

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON