• Câu hỏi:

  Từ phổ là:

  • A. hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường.
  • B. hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau.
  • C. hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm.
  • D. hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  • Hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường gọi là từ phổ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC