YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

  • A. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ.
  • B. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ.
  • C. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường.
  • D. Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11649

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF