AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ trường không tương tác với

  • A. Các điện tích chuyển động.
  • B. Các điện tích đứng yên.
  • C. Nam châm đứng yên.
  • D. Nam châm chuyển động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Từ trường không tương tác với các điện tích đứng yên.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>